Wat doe ik

Tijdens en na het project in Achtkarspelen ben ik enthousiast geworden en heb ik mij verder verdiept in de internationale richtlijn en andere literatuur op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inmiddels ben ik “ambassadeur” binnen de gemeente met de taak om MVO verder te promoten naar het bedrijfsleven en eventueel te begeleiden. Ook heb ik contacten met andere instanties, die het doel hebben om MVO verder uit te rollen naar bedrijven en instellingen.

MVO is een proces van creëren, innoveren en voortbestaan, waarbij de ondernemer voortdurend streeft naar een balans tussen mensen (maatschappij), milieu en economisch resultaat.

Piet Stoelwinder kan u verder helpen door advisering en begeleiding bij het maken van uw keuzes. Doel daarbij is via creatieve, innovatieve, concrete en vooral praktische mogelijkheden MVO beleid in uw bedrijfsproces en de keten op te nemen.

U kunt daarbij denken aan:

• Het verzorgen van presentaties.
• Het creëren van draagvlak bij uw medewerkers.
• Het vaststellen van uw uitgangspositie d.m.v. interviews.
• Begeleiding van deelactiviteiten.
• Het verzorgen van trainingen, eventueel met partners.
• Begeleiding bij de opzet van een communicatiestrategie.

KIJK OP DE NIEUWSPAGINA!