Nieuws

Nieuws uit de media December 2013 - Januari 2014

 

 

MVO begint bij jezelf

Piet Stoelwinder (64) uit Jubbega, tot 2011 algemeen directeur van Biddle in Kootstertille, deed onbewust al jaren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het besef daarvan kwam in 2010, toen hij meedeed aan een 'koploperproject duurzaam ondernemen’. Nu opent de inmiddels zelfstandig MVO-adviseur andere ondernemers de ogen, om ze daarna te overtuigen van deelname aan koploperprojecten.

Woensdag 20 november was een heugelijke dag voor Stoelwinder. In De Dikke Draai in Surhuisterveen werd op de grote ondernemersavond het tweede koploperproject in Achtkarspelen afgerond. De deelnemende bedrijven vertelden in een goed gevulde zaal met bijna 100 ondernemers over hun ervaringen. Stoelwinder hoorde de verhalen met genoegen aan. Met Biddle, een internationale speler op het gebied van klimaatbeheersing en -scheiding, raakte hij in 2010 betrokken bij het eerste koploperproject in Achtkarspelen. Als MVO-adviseur speelde hij bij de tweede editie wederom een belangrijke rol.

Stoelwinder: 'Ik heb in opdracht van de gemeente voorafgaand aan het tweede project twintig bedrijven proberen te enthousiasmeren voor deelname. Elf namen de stap. Het heeft hen veel gebracht. Niet alleen financieel, bijvoorbeeld dankzij minder verspilling, energiebesparing, maar ook medewerkers werden gemotiveerder.' De deelnemers waren van allerlei pluimage. Logisch volgens Stoelwinder. 'Alle bedrijven en instellingen kunnen hun voordeel doen met MVO, van de horeca tot de industriële wereld, of je nu groot bent of klein.'

Bewustwording
De planeet is de grootste winnaar door MVO. Stoelwinder: 'We hebben maar één aardbol. In 2025 wonen daarop naar schatting 8 miljard mensen. Zij moeten allemaal een leuk leven hebben en gevoed worden. We dienen de wereld daarom leefbaarder te maken. Ook voor toekomstige generaties. Veel bedrijven doen onbewust al aan MVO, zoals een touringcar bedrijf dat zijn wagenpark wast met regenwater of kantoren die minder uitprinten. Door een koploperproject wordt structuur aangebracht in de bedrijfsvoering’.

Mede dankzij zijn eigen ervaringen lukt het Stoelwinder om veel ondernemers warm te maken. Zelf deed hij mee aan het eerste koploperproject in Achtkarspelen, samen met drie andere bedrijven en de gemeente. Een groot succes. 'Twijfelaars denken dat een koploperproject veel tijd en geld kost, zegt Stoelwinder. 'Geloof me, dat is niet waar. Een koploperproject is vrijwel volledig gesubsidieerd. Maar ook zonder subsidie levert het op, is het niet op de korte termijn, dan zeker op de langere termijn.En er liggen juist zoveel kansen. Zo worden aanbestedingen steeds vaker gegund aan bedrijven die een goed MVO beleid hebben'.

Betrokken
Stoelwinder begon in 2012 met een eigen adviesbureau in MVO. 'Een mede-bestuurslid van het Achtkarspelen Bedrijven Contact, waar ik als bestuurslid deel van uit maak, bracht me op het idee om voor mezelf te beginnen. Ik wilde al langere tijd iets betekenen op MVO-gebied voor andere ondernemers.' 

Kort nadat hij zijn adviesbureau had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel hing de gemeente Achtkarspelen al aan de lijn. Stoelwinder: 'Omdat de gemeente veel waarde hecht aan duurzaam ondernemen, of wel MVO, wilden ze graag een tweede koploperproject. Ze vroeg mij om bij bedrijven langs te gaan om ze te enthousiasmeren voor deelname.'

De gesprekspartners zijn niet willekeurig uitgekozen. Achtkarspelen vraagt eerst allerhande ondernemers om een quickscan in te vullen op de website van de gemeente. Diegene die de test invult kan rekenen op een bezoek van Stoelwinder. Als hij ze heeft weten te overtuigen, wordt elke deelnemende organisatie aan de hand van ruim 200 vragen volledig doorgelicht door adviesbureau DGMR, de begeleider van het koploperproject. 'De resultaten worden individueel besproken', legt Stoelwinder uit. 'De ondernemers presenteren vervolgens de resultaten en hun plan van aanpak in de projectgroep. Zo leer je van elkaar en motiveer je de ander. Het doel is dat je als bedrijf een bijdrage levert aan de mens, de natuur & milieu en de economie, waarbij je rekening houdt met de behoeften van nu en van toekomstige generaties’.

Inmiddels heeft Achtkarspelen het plan om een derde koploperproject te starten.

Energie
Stoelwinder heeft het als 'koploper in MVO-advies' steeds drukker gekregen. Zo is hij momenteel ook betrokken bij een koploperproject in Dongeradeel ('Negentien gesprekken, dertien deelnemers'). Hij heeft ook goede gesprekken gevoerd over mogelijke nieuwe koploperprojecten in Kollumerland, Ferwerderadeel en Dantumadeel, Sûd-West, Opsterland, Heerenveen en Smallingerland.

Frieslân wil het huidige aantal van 140 koplopers binnen twee jaar uitbreiden naar 300, weet Stoelwinder. Een realistisch getal. Hij wil ze allemaal wel helpen. Zeker de laatste drie maanden waren druk. Ik krijg er veel energie voor terug. Ik zie het werken aan bewustwording dan ook als een roeping. Ik kan dit nog heel lang volhouden.'