Wat is MVO en waarom moet het?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niets anders dan ondernemen.

Bestaat er dan ook onverantwoord ondernemen? Eigenlijk niet, omdat onverantwoord ondernemen zou leiden tot schade, verlies en schulden. Dat brengt het voortbestaan van een organisatie in gevaar en is niet duurzaam.

Ondernemen is nu juist creëren, innoveren en voortbestaan. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, of ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is dus niets anders dan gewoon ondernemen.

Er zijn echter in de loop der tijd wel wat meer spelregels bij gekomen door de veranderende wereld om ons heen, waarmee we steeds meer rekening moeten houden. (Klimaatverandering, bevolkingsgroei, grondstoffenafname en afvaltoename zijn bekende voorbeelden)

Ook wordt de wereld steeds kleiner door de snelle ontwikkeling van de communicatietechnologie; we weten zo langzamerhand alles van elkaar en wat er gebeurt in de wereld.

Door deze ontwikkelingen is MVO wel degelijk noodzaak geworden, ook voor het MKB en Detailhandel.

We moeten maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij alles wat we doen en besluiten, op een zodanige wijze dat toekomstige generaties ook het vermogen behouden om in hun behoeften te voorzien.

De Aarde geeft ons alles, geef de aarde door!! (bron: Wereld Natuur Fonds)

Een onderneming of instelling heeft meerdere belanghebbenden.

Niet alleen leveranciers en klanten, maar ook de overheid, de medewerkers en de omgeving waarin we opereren, zijn belanghebbenden. MVO werkt dus zowel in het belang van de onderneming als in het belang van de omgeving. Het is dus niet alleen maar milieuvriendelijk handelen of het sponsoren van een sportvereniging.

MVO is ook rekening houden met allerlei partners om ons heen, omdat die partners voordeel kunnen bieden aan de onderneming en aan henzelf. Met MVO wordt dit win-win effect met alle belanghebbenden gezocht.

MVO is daarmee een beleidsonderwerp binnen een organisatie, een strategische keuze, gericht op het welzijn van de organisatie en de samenleving op de lange termijn.